НАШАТА ИСТОРИЯ ЗАПОЧВА
В БРЕМЕН ПРЕЗ 1895 Г.

Наша отговорност е да я пренесем в светло и по-добро бъдеще, превъзмогвайки предизвикателствата, пред които се изправяме като хора и планета, за да можем да продължим да се наслаждаваме на прекрасно кафе и след утрешния ден.

Като горд партньор на програмата Common Grounds на JDE's ние променяме нещата, като:

От справяне с предизвикателствата в отглеждането на кафе, причинени от климатичните промени, до борба със социалното неравенство и по-справедливи условия на работа.

ОСНОВНИ ФАКТИ

ДОКАЗАН НАПРЕДЪК

Промяната, която правим, вече започва да проличава. И с всяка малка стъпка ние в момента сме на път към:

„100% отговорен добив на зелено кафе до 2025“

„100% от опаковъчните дизайни да са годни за повторна употреба, рецилриуеми или компостируеми до 2030“

УСТОЙЧИВОСТ

Набавяне на суровини по по-добър начин

Нашата отдаденост на качеството се простира много по-далеч от нашето кафе. Тя дава информация за начина, по който работим с хората и планетата, на всеки етап от пътя на кафето. От устойчивостта на земята и равенството между хората до просперитета на земеделците.

МИНИМИЗИРАНЕ НА НАШИЯ ОТПЕЧАТЪК

Стремим се да вършим само положителни неща за планетата, затова целта ни е да направим всички наши опаковки рециклируеми, компостируеми или за многократна употреба до 2030 г. Досега ние сме:

Направили 78% от нашите опаковки за многократна употреба, рециклируеми или компостируеми. Остават ни още 22%, за да достигнем целта си до 2030 г.

Спестили 3000 тона стъкло през последната година, като намалихме теглото на всеки буркан с 10-15%.

“АРОМАТЪТ НА КАФЕ СЪБУЖДА ДУХА. АРОМАТЪТ Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРОСТО ЗНАК ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО. АРОМАТЪТ Е КЛЮЧЪТ, КОЙТО ОТКЛЮЧВА МАГИЯТА НА КАФЕТО.”