УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Добре дошли на JACOBS® уебсайт („Уебсайт“). Този уебсайт се притежава и управлява от Якобс Дау Егбертс БГ („ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС“), със седалище и адрес на управление: 1766 София, кв. Младост 4, ул. „Бизнес Парк София“ №1, сграда 12, етаж 3, ЕИК 203439093.

 

Приложимост
Настоящите срокове и условия за използване ("Условия за използване") са приложими за всички посещения и всяка употреба на този уебсайт, както и във връзка с информацията, препоръките и/или услугите, които ви се предоставят чрез този уебсайт. ("Информация").

 

Информация и отговорност
Информацията е предвидена само за общи информационни цели. ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС не носи отговорност за никакви щети, произтичащи от използването (или невъзможността за използването) на уебсайта, включително за вреди, предизвикани от вируси или каквито и да е неточности или непълноти, свързани с информацията, с изключение на случаите, в които вредите са предизвикани от умишлени действия, бездействие или грубо нехайство от страна на ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС. Освен това ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС няма да носи отговорност за щети, произтичащи от използването на електронните средства за комуникации, включително, но без ограничения, щети, произтичащи от неуспешно или забавено доставяне на електронни съобщения, задържане или манипулиране на електронни комуникации от трети страни или от компютърни програми, използвани за електронни комуникации и за предаване на вируси.

 

Политика на поверителност
Личните данни, които са качени чрез или на уеб сайта, могат да бъдат използвани само и единствено спрямо Политиката на поверителност на JACOBS. Условията за ползване са предмет на Политиката за поверителност на JACOBS, която е качена на сайта.

 

Свързани сайтове
В този уебсайт е възможно да са предоставени линкове към външни уебсайтове. ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС не носи отговорност за използването и за съдържанието на интернет сайтовете, предоставящи линкове към този сайт, нито за сайтове, достигнати чрез линкове, намиращи се в този сайт. JACOBS Декларация за поверителност не се отнася за обработката на вашите лични данни от такива външни сайтове.

 

Интелектуална собственост
С изключение на случаите, за които е посочено друго, всички права по отношение на този сайт и информацията, включително авторски права и други права върху интелектуалната собственост, се притежават от ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС. На потребителите е разрешено да четат уебсайта и информацията, както и да правят копия за своя лична употреба, например чрез отпечатването или съхраняването й. За всички други начини на употреба на уебсайта и на информацията, например съхраняване или репродуциране на уебсайта на ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС (или на част от него) в който и да е външен интернет сайт, както и създаването на линкове, хиперлинкове или дълбоки линкове (към конкретни обекти в уебсайта) между уебсайта на ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС и който и да е външен интернет сайт, се изисква предварителното писмено съгласие на ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС.
"JACOBS®" и всички други търговски марки, изобразени в този уебсайт са регистрирани търговски марки на компанията ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС или на нейни филиали.

 

Непоискани идеи
В случай, че вие публикувате на този сайт непоискани идеи и/или материали, независимо дали съдържат текст, изображения, звуци, софтуер, информация или друго ("Материали") или ги изпратите на ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС по електронната поща или по някакъв друг начин, ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС ще има пълното право безплатно да ги използва, копира и/или експлоатира с комерсиални цели и няма да се обвързва с никакви задължения за конфиденциалност по отношение на такива Материали.

 

С настоящото, вие се задължавате да предпазвате от щети и да обезщетявате ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС във връзка с всякакви действия, искове и отговорности, понесени от ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС в резултат на използването и/или експлоатацията на Материали, които нарушават правата (върху интелектуалната собственост) на която и да е трета страна или които не са законосъобразни по някакъв друг начин по отношение на трета страна.

 

Приложим закон и юрисдикция
Настоящите Условия за използване се ръководят ексклузивно от България.
Всички спорове, произтичащи във връзка с тези Условия за използване, включително спорове, засягащи тяхната валидност, ще бъдат подавани за разрешаване от компетентните съдилища в София, България.